Trao hỗ trợ sinh kế cho 11 gia đình nạn nhân bom mìn tại huyện Hướng Hóa

Thực hiện kế hoạch hoạt động dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi đối với nạn nhân bom mìn” năm 2020, vừa qua (21,22/8/2020) Ban điều hành dự án tỉnh Hội phối hợp với Hội CTĐ huyện Hướng Hóa, UBND và Hội CTĐ 02 xã Hướng Sơn, Hướng Phùng tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho 11 hộ hưởng lợi với tổng số tiền 88 triệu đồng.
Trao vốn cho đối tượng hưởng lợi
Nhằm chia sẽ khó khăn của những hộ gia đình có nạn nhân bom mìn tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho họ có thể cải thiện thu nhập thông qua các hoạt động phù hợp như chăn nuôi trâu, bò, dê, ... từ nguồn tài trợ của Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ, thời gian qua Hội CTĐ đã chỉ đạo Hội CTĐ cơ sở tham mưu cho chính quyền tổ chức bình xét, lựa chọn đối tượng hưởng lợi dựa trên những tiêu chí quy định của dự án; sau khi tiến hành thẩm định, Ban điều hành dự án tỉnh Hội đã quyết định hỗ trợ cho 11 hộ gia đình (xã Hướng Sơn 07 hộ; xã Hướng Phùng 4 hộ) với định mức 8 triệu đồng/hộ để phát triển sinh kế, với số tiền hỗ trợ ban đầu này các hộ gia đình đã vận động người thân hỗ trợ thêm vốn, ngày công để xây dựng chuồng trại đảm bảo chổ ở an toàn cho vật nuôi. Cùng với hoạt động hỗ trợ sinh kế, thời gian tới dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác tuyên truyền giúp cho người dân cộng đồng nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tai nạn thương tích do bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh.  
Ban PT