Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai Tháng nhân đạo năm 2019: “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”

Đăng lúc: Thứ năm - 02/05/2019 04:32 - Người đăng bài viết: admin
 
Năm 2018 Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động triển khai thí điểm “Tháng nhân đạo” ở một số tỉnh,thành trong cả nước. Mặc dù không được chọn làm điểm nhưng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện “Tháng nhân đạo” trên địa bàn tỉnh và được tổ chức vào tháng 5/2018 với Chủ đề là:Nhân đạo – từ nhận thức tới hành động”. Điều này đã đáp ứng đòi hỏi mang tính khách quan, nhằm tạo bước đột phá về nhận thức, nâng cao lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; khơi dậy lòng nhân ái, tính hướng thiện trong mỗi con người; xây dựng lối sống tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từng bước khắc phục tính cầm chừng trong hoạt động nhân đạo, nâng cao tính xã hội hóa; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đến công tác này; huy động ngày càng cao sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở các địa phương vào hoạt động nhân đạo… Đồng thời là dịp đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, qua đó xác định giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, phát huy được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; đẩy mạnh phong trào thi đua làm việc thiện, tham gia xóa đói, giảm nghèo trong các tầng lớp nhân dân; đảm bảo các hoạt động nhân đạo tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả thiết thực.
 


Trao xe lăn và quà cho gia đình có người khuyết tật tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2018
 
Kết quả “Tháng nhân đạo” năm 2018, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động được hơn 1,63 tỷ đồng hỗ trợ kịp thời cho 7.448 lượt người. Góp phần đưa tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo năm 2018 của Hội đạt trên 30 tỷ đồng, trợ giúp 169.133 lượt đối tượng (tăng hơn 5 tỷ đồng so với năm 2017).Đ/c Nguyễn Văn Hùng - UVBCHTW đảng, Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh
trao ghi nhận tấm lòng vàng cho các nhà tài trợ tại Lễ phát động Tháng nhân đạo 2018
Kể từ năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương chọn tháng 5 hàng năm là “Tháng Nhân đạo” thiết thực kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (ngày 8/5) và kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/5).

Với thông điệp "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa", “Tháng Nhân đạo” năm 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, Lễ phát động được tổ chức vào ngày 06/5/2019 tại thị trấn Cửa Việt tỉnh Quảng Trị. Hội Chữ thập đỏ tỉnh chú trọng tập trung vào các hoạt động cụ thể thiết thực như: kêu gọi tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái của mỗi tổ chức, cá nhân trong xã hội chung tay hoạt động nhân đạo. Trợ giúp vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ nhà ở; nhận trợ giúp địa chỉ nhân đạo là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa; nạn nhân chất độc da cam… ; hiến máu tình nguyện, khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu …..

Phấn đấu có trên 2.000 người được giúp đỡ trong “tháng nhân đạo” năm 2019 và ít nhất 30% dân số được truyền thông về các hoạt động của “tháng nhân đạo” này.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nói trên thời gian qua các cấp hội Chữ thập đỏ Quảng Trị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo. Trong hệ thống tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân đạo luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của Người. Làm bất cứ việc gì, Người đều nghĩ đến dân. Người luôn đặt hạnh phúc của nhân dân, sự hưng thịnh của dân tộc làm mục đích tối thượng. Bên cạnh tư tưởng toàn diện về nhân đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác nhân đạo và coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hoạt động chữ thập đỏ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng; Ban Bí thư TW Đảng đã khẳng định, hoạt động nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Hoạt động chữ thập đỏ luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Vì vậy, các cấp hội cần tăng cường tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đa dạng các hoạt động nhân đạo; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác xã hội nhân đạo tại địa phương. Triển khai sâu rộng Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Tuyên truyền về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, về Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Việt Nam hội nhập quốc tế trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo. Chủ động phối hợp với ngành lao động, thương binh, xã hội và chính quyền cơ sở tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp tại địa phương dưới hình thức “địa chỉ nhân đạo”; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp các "địa chỉ nhân đạo" theo hướng phát triển bền vững.

Vận động và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai xây dựng công trình nhân đạo, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, tạng và bộ phân cơ thể người; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; tổ chức một số hoạt động: phát động Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2019, Hành trình đỏ, diễn tập phòng chống thiên tai…

Tham mưu với cấp ủy Đảng tiếp tăng cường lãnh đạo đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ tại địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và những người dễ bị tổn thương; tổ chức các hình thức tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, thông qua đó xây dựng và phổ biến, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục, làm lan tỏa các giá trị nhân đạo, nhất là trong giới trẻ.

Kết nối, sẻ chia và lan tỏa thông điệp ấy của “Tháng nhân đạo” năm 2019 sẽ là động lực để các cấp hội, cán bộ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh nổ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn hoạt động nhân đạo cao cả “Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Kết quả của “Tháng nhân đạo” năm 2019 sẽ tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy sự thành công hoạt động nhân đạo của cả năm; nêu cao tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư; đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.
 
 Trần Thanh Hải - PCT tỉnh Hội
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Hình ảnh hoạt động

Gửi bài viết
Trang TTĐT tỉnh Quảng Trị
facebook
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo Nhân đạo và Đời sống
WebsiteTW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Tết Vì người nghèo và NNCĐ da cam
Dự án Bom mìn
Mag

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 146
  • Khách viếng thăm: 144
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 43085
  • Tháng hiện tại: 667739
  • Tổng lượt truy cập: 33945560

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Có bao nhiêu phương án trả lời giống bạn?